คู่มือการตั้งค่าอีเมลบนโปรแกรม Outlook แบบใช้ SSL/TLS หรือ STARTTLS

- คู่มือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Dedicated IP Address
Incoming / Outgoing mail server : mail.yourdomainname
POP port : 110
IMAP port : 143
SMTP port : 25 or 587
Secure Encrypt : SSL or TLS
 
 
- คู่มือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Shared IP Address
Incoming / Outgoing mail server : securemail3.nineweb.co.th
POP port : 110
IMAP port : 143
SMTP port : 25 or 587
Secure Encrypt : SSL or TLS
 

Add Feedback